Wedstrijdreglement Facebook actie #metVionaarDVVTrofee

Op de Facebook-pagina van Vio BVBA loopt momenteel een campagne waar u via 8 verschillende wedstrijden 2×2 standaard inkomkaarten of 2 VIP-inkomkaarten kan winnen voor de veldritwedstrijden van DVV Verzekeringen Trofee.

Hieronder het wedstrijdreglement:

 1. Organisator: Vio BVBA. Adres: Krijgsbaan 241, 2070 Zwijndrecht.
 2. Periode: de campagne vindt plaats van vrijdag 29 september tot 8 februari 2018 met 8 verschillende wedstrijdperiodes.
  • 20 oktober t.e.m. 26 oktober voor Koppenbergcross
  • 17 november t.e.m. 22 november voor Flandriencross
  • 30 november t.e.m. 5 december voor Cyclocross Essen
  • 7 december t.e.m. 12 december voor Scheldecross
  • 17 december t.e.m. 22 december voor Azencross
  • 21 december t.e.m. 26 december voor Grote Prijs Sven Nys
  • 31 januari t.e.m. 4 februari voor Krawatencross
 3. Spelregels:
  • In deze actie moet u zowel de Facebook-pagina van Vio BVBA liken, als de gewenste actie uitvoeren zoals gecommuniceerd op de Vio Facebook pagina.
   Wedstrijd 1: Bij de eerste wedstrijd moet u laten weten wie uw favoriete verhuisbuddy is en aangeven waarom dit zo is. De top 3 leukste reacties winnen, waarbij de allerleukste reactie de VIP tickets krijgt en de 2 volgende reacties de standaard inkomkaarten.
   Wedstrijd 2: Bij de tweede wedstrijd moet u laten weten, via een reactie of foto, wat u allemaal mee neemt om een dagje te supporteren door te komen. De top 3 leukste reacties winnen, waarbij de allerleukste reactie de VIP tickets krijgt en de 2 volgende reacties de standaard inkomkaarten.
   Wedstrijd 3: Bij de derde wedstrijd moet u laten weten hoeveel rondjes Collega Koen volgens u in 1 minuut kan rijden in een Storebox van 4m op 4m. De 3 snelste reacties met het juiste aantal winnen, waarbij de snelste reageerder de VIP tickets krijgt en de 2 volgende reacties de standaard inkomkaarten.
   Wedstrijd 4: Bij de vierde wedstrijd moet u laten weten hoe snel u denkt dat onze collega, van het Vio hoofdkantoor in Zwijndrecht, naar de start van de Scheldecross kan fietsen. De 3 dichtstbijzijnde reacties winnen, waarbij de snelste reageerder de VIP tickets krijgt en de 2 volgende reacties de standaard inkomkaarten.
   Wedstrijd 5: Bij de vijfde wedstrijd moet u laten weten hoeveel kledingstukken onze collega aan heeft. De 3 dichtstbijzijnde reacties winnen, waarbij de eerste de VIP tickets krijgt en de volgende 2 reacties de standaard inkomkaarten.
   Wedstrijd 6: Bij de zesde wedstrijd moet u laten weten wie er volgens u in de top 5 eindigt van de Azencross. De 3 dichtstbijzijnde reacties winnen, waarbij de eerste de VIP tickets krijgt en de volgende 2 reacties de standaard inkomkaarten.
   Wedstrijd 7: Bij de zevende wedstrijd moet u laten weten wie er volgens u in de top 5 eindigt van het WK in Valkenburg. De 3 dichtstbijzijnde reacties winnen, waarbij de eerste de VIP tickets krijgt en de volgende 2 reacties de standaard inkomkaarten.
  • Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, maar kan pas winnen na het liken van de Vio pagina, en het correct uitvoeren van gevraagde actie.
  • Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde postadres en zelfde e-mailadres). De deelnemer kan maximum 1 prijs winnen gedurende de hele wedstrijd.
  • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
  • Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres en een Facebookaccount kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van Vio BVBA of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder  hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Wedstrijd deel te nemen.
  • Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet. Elke persoon die reeds een Facebookaccount heeft of die een Facebookaccount wil aanmaken, kan deelnemen via de officiële Facebookpagina van “Vio BVBA”: https://www.facebook.com/viobvba
 4. Winnaars: De winnaars worden op de hoogte gebracht op Facebook op onderstaande data. Daarna zullen zij hun adres moeten doorsturen via een privébericht, zodat wij hen per post de prijs kunnen bezorgen. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Vio BVBA om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.
  • donderdag 26 oktober voor Koppenbergcross actie
  • woensdag 22 november voor Flandriencross actie
  • woensdag 6 december voor Cyclocross Essen actie
  • woensdag 13 december voor Scheldecross actie
  • zaterdag 23 december voor Azencross actie
  • woensdag 27 december voor Grote Prijs Sven Nys actie
  • maandag 5 februari voor Krawatencross actie
 5. Prijs: De prijs is 2 VIP toegangskaarten (hoofdprijs) of 2 x 2 standaard inkomkaarten (secundaire prijs) per winnaar voor een van de DVV Verzekeringen Trofee veldritwedstrijden. In totaal worden er dus  7x 2 VIP inkomkaarten en 7x 2×2 standaard inkomkaarten weggegeven.
 6. Disclaimer: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 7. Aansprakelijkheid:
  • Facebook kan niet geassocieerd worden met de promotie, Facebook ondersteunt of voert deze promotie op geen enkele wijze uit. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. De deelnemers verschaffen informatie aan Vio BVBA en niet aan Facebook.
  • De Organisator, Vio BVBA, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd (bijvoorbeeld:    technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending (niet-limitatieve lijst). Vio BVBA draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige    wedstrijd.  Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor evenement kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
  • Vio BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
  • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit een invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Vio BVBA behoudt zich het recht voor om bepalingen van de wedstrijd en deze voorwaarden aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
  • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen die vermeld worden in de FACEBOOK Gebruikersovereenkomst, evenals de beslissingen die Vio BVBA kan nemen.
 8. Fraude: In  geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Vio BVBA zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 9. Privacy: De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Vio BVBA, en niet voor Facebook. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de winnaars zullen niet aan derden worden doorgegeven.
 10. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.